Strandvägskajen

Strandvägskajen har medtagits i Sjögårdens område främst därför att många av föreningens intressenter återfinns med sina skutor förtöjda vid kajen. Men Strandvägen har också en lång maritim tradition som tilläggsplats bl.a. för Roslagens vedskutor. Och under 100 år fanns strax ovanför Strandvägen ett viktigt skeppsvarv, där många ostindienfarare kom till.


Detta område vid nuvarande Grev Magnigatan, liksom trakten däromkring, tillhörde ursprungligen Kungsladugården och donerades under Drottning Kristina till olika enskilda personer. År 1715 köpte Handelshuset Grill tomten, som utvidgades genom pålning och utfyllning av den intilliggande sjön och därigenom fick namnet Terra Nova. Grill anlade där ett skeppsvarv, som 1716 fick kungl. privilegium och benämndes "Köpmannavarvet".


Grill var ju tung delägare i Svenska Ostindiska Kompaniet, bildat 1731, och naturligt kom det att byggas många ostindiefarare på det nya varvet. Bland annat byggdes där ostindiefararen Götheborg, som förliste i Göteborgs hamninlopp år 1745 och som nu återuppstått i form av Götheborg II. Repliken byggdes under stor medial uppmärksamhet under åren 1995 - 2003 på det nedlagda Eriksbergs varv, där f.ö. byggplatsen döptes till Terra Nova.  Hösten 2005 startade Götheborg II en spännande expedition till Kina.
Handelshuset Grill, som ju även var delägare i Djurgårdsvarvet, började avveckla sina varvsintressen efter sekelskiftet 1800 och år 1817 las även Köpmannavarvet ned. På området byggdes kaserner åt Kungl.Andra Lifgardet.