Om föreningen

Våren 2002 bildades den ideella föreningen "Stockholms Sjögård -Maritim kultur" - i dagligt tal Sjögården . Den föregicks av föreningen SKEPPSHOLMENS MARINKULTUR som bildats några år tidigare och som hade i stort sett samma ändamål som Sjögården fast begränsat till Skeppsholmen. Sjögårdens område är väsentligt större och beskrivs närmare under den rubriken i menyn.


Medlemmar i föreningen är institutioner, museer, föreningar och företag (alltså ej enskilda personer), som bedriver maritim verksamhet eller har maritimt inriktat intresse inom Sjögårdens område. Sjögårdens styrelse fattar beslut om medlemsskap.


Ansökan om medlemskap ställes till Sjögårdens ordförande Gunnar Haeger, e-post: gunnar@haegerpartner.com . Ansökan skall innehålla namn, ev. hemsidoadress, kontaktperson med telefon, postadress och e-postadress samt kort beskrivning av verksamheten. Årsavgiften är f.n. 500 kronor och kan efter beviljat medlemsskap sättas in på Plusgiro konto nr 105 16 81-3.


Sjögården ger ut informationsbladet HamnkvartersNytt med jämna mellanrum. Bladet införs på denna hemsida, men distribueras också per e-post till den som anmäler sin e-postadress till hamnkvartersnytt@sjogarden.se

Foto: Nils Olof Neckman (CC BY SA)