Syfte och mål

Foto: Nils Olof Neckman (CC BY SA)

Under Sjögårdens tak är avsikten att samla alla föreningar, företag, institutioner och museer  som bedriver maritim verksamhet eller har ett maritimt inriktat intresse inom Sjögårdens område.


Sjögården har tagit till sin uppgift att sprida kunskap om detta område och dess sällsynt goda förutsättningar att bli ett unikt marinkulturellt centrum samt att genom samordning av och stöd åt medlemmarna och deras verksamheter arbeta för att denna traditionella miljö vidmakthålles och vidareutvecklas.

Förhoppningen är inte bara att skapa ett attraktivt turistmål med musealt intressanta inslag utan också att visa upp en levande traditionell båt- och fartygshantering i en genuin miljö samt genom utbildning vidareföra gammalt maritimt hantverkskunnande.


Följande VISION för de närmaste åren utgör exempel på Sjögårdens ambitioner:

  • Briggen Tre Kronor af Stockholm sjösattes sommaren 2005 och kommer efter utrustning och utbildning fungera som Stockholm Stads Flaggskepp under Tall Ship Race 2007.
  • Beckholmen har återuppstått som varvsö efter lång törnrosasömn och sjuder nu av aktiv maritim verksamhet i de tre dockorna, vid kajer och i verkstäderna.
  • Djurgårdsvarvet har etablerat sig som en central plats för renovering av små och stora veteranbåtar, både motor- och segelyachter.
  • Galärvarvet har utöver Vasamuseet och Museifartygen fått alltfler inslag som visar prov på vår maritima kulturhistoria.
  • Skeppsholmens maritima karaktär har stärkts och konsoliderats med stöd av den generalplan som Fastighetsverket gjort i samråd med de maritima verksamheterna.
  • Pendelbåtslinjer med tät trafik mellan olika delar av Sjögårdsområdet har öppnats av framsynta entreprenörer.
  • Promenadslingor med skyltar som berättar om byggnaders och anläggningars historia finns på hela området.