Styrelsen

Styrelsen


Styrelsen består av ordförande, som väljs för ett år i sänder, och ytterligare åtta ledamöter, som väljs för två år på så sätt att hälften blir föremål för val varje år. Styrelsen må därutöver adjungera ledamöter för speciella uppgifter.

Ordförande

Gunnar Haeger

Telefon: 070-492 78 59
e-post: gunnar@haegerpartner.comKassör

Lillian Westerberg
Telefon: 08-768 74 16
e-post: westerberglillian@gmail.com

Ledamot

Annica Ewing
e-post: annica.ewing@gmail.com

Vice ordförande

Olle Neckman

Telefon: 070-660 71 25
e-post: olle@neckman.se

Ledamot

Erik Enström
Telefon: 0703-715434
e-post: gasflaskkontroll@telia.com

Ledamot

Margareta Qvistgaard Kjellerstedt
Telefon 0708-758 503
e-post: margareta@qi.nu

Sekreterare

Ulf Schloss
Telefon 070-4672473
e-post: ulf.schloss@telia.com

Ledamot

Anders Unosson