Ledamot:

 

Denna sida är uppdaterad 2017-09-13 med nya bilder och text.

Stockholms Sjögård
Maritim kultur

Styrelse

  Styrelsen består av ordförande, som väljs för ett år i sänder, och ytterligare åtta ledamöter, som väljs för två år på så sätt att hälften blir föremål för val varje år. Styrelsen må därutöver adjungera ledamöter för speciella uppgifter.

Ordförande:


Gunnar Haeger
070-492 78 59
e-post: gunnar@haegerpartner.com

Invald 2016.

Vice ordförande:

 

Olle Neckman
Solsundavägen 26
131 46 Nacka
Tel: 070-660 71 25
e-post: olle@neckman.se

Invald 2007. Företags- och ledarskapsutvecklare med tonvikt på grafisk industri. Reservofficer i Amfibiekåren (Kustjägare). Styrelsemedlem i Museiföreingen Sveriges Fritidsbåtar och medlem i Föreningen Kustjägarveteraner och i Sjöofficerssällskapet.

Seglare sedan barnsben och numera tidvis skeppare på M/S Isdronningen 90 grt (Nordnorge). Hemma på tomten vid Skurusundet renoveras och byggs en Iversen motorseglare.

Sekreterare:

Ulf Schloss
Alphyddevägen 8, 13135 Nacka.
Tel: 08-7167492, 070-4672473
e-post: ulf.schloss@telia.com

Född 1937. Invald 2011. Aspirantutbildning i Sjövärnskåren, Ingenjörsexamen 1962, värnplikt i flottan som eldledare. Därefter anställning vid Junger Instrument, där jag sysslade med försäljning av automatiksystem för handelsfartyg. De sista 20 åren tillbringade jag vid AGA Navigation Aids, där jag projekterade och marknadsförde fyrsystem.
Kassör:

Lillian Westerberg
Ringv. 21 B
18246 ENEBYBERG

Tel. 08-768 74 16

e-post westerberglillian@gmail.com

Invald 2008. Lillian Westerberg är en tvättäkta stockholmare -född och uppvuxen i Vasastan. Hon skulle aldrig kunna tänka sig att flytta härifrån.
I över 30 år har hon arbetat i Stockholms stad med bland annat näringslivsfrågor, som chef för internationella avdelningen och som biträdande direktör för Stockholms Europakommitté. 2007 var hon generalsekreterare för Tall Ships´ Races. Är sedan 2012 ordförande i Sail Training Association Sweden, STAS, den nationella organisationen till Sail Training International, STI med säte i England. Är sedan 2016 styrelseledamot, trustee, i STI charity.

Ledamot:

Erik Enström
Heleneborgsgatan 34, 117 32 Stockholm                      
08-7206963 (bost), 08-6412202 (arb), 0703-715434
e-post:  gasflaskkontroll@telia.comInvald 2003.


Invald 2003. Medlem och tidigare ordförande i Stockholms Skeppsförening. Marinarkeolog och ingenjör. Hedersmedlem i och initiativtagare till Marinarkeologiska Sällskapet. Jobbat många år med inventering av fornlämningar i skärgårdslandskapet, numera mest med kontroll av dykerisystem. Ägare av bogserbåten Öhrviken II, byggd 1905.

Ledamot:

Annica Ewing
e-post: annica.ewing@gmail.com

Invald 2018.

Ledamot:

Jeppe Larsen

e-post: jeppe@ekocharter.se

mobil: 0739-324134

Ledamot:

Sara Nordin
Adress: Tengdahlsgatan 35, 116 47 Stockholm
Email: sara.k.nordin@gmail.com
Telefon: 0707778303

Invald 2013. Utbildad sjökapten och jobbar inom handelsflottan med olika typer av fartyg
och fartområden sen 2010.
Delägare och grundare av elbåtsrederiet Ekocharter vattenlimousin AB i Stockholm.
Spenderar gärna mycket tid ombord på min skärgårdskryssare i alla typer av väder...

  Anna Sinander

Ledamot:

Anders Unosson

Suppleant:

Margareta Qvistgaard Kjellerstedt
Jungfrustigen 14, 183 55 TÄBY
Tel 08-758 50 35, Mob 0708-758 503, Fax 08-768 53 31
e-post: margareta@qi.nu

Invald 2011. Auktoriserad stockholmsguide. Decenniers yrkesliv inom hotell och turism i
stockholmsområdet har lett till starkt intresse för den marina miljön i vår huvudstad.
Född i Skeppsholmens Församling. Egenföretagare med import av fårskinnsprodukter i merinokvalitet.

 

Hedersmedlem:

Gustaf Taube
Granitvägen 9, 181 61 Lidingö
Tel: 08-7666252 0707-488994
e-post gustaftaube35@gmail.com

Invald 2003. Pensionerad sjöofficer (kommendör 1. graden) med tidigare befattningar som bl.a. fartygschef, personalchef i marinen och försvarsattaché i London.

Denna sida är undersida till www.sjogard.se