Denna sida uppdaterad 10 maj 2010.
Åter till startsidan
Om besättningen Rydbergsgastarna
Kontakter
Medlemskap
Teatergatan 3
111 48 Stockholm

OM BESÄTTNINGEN
RYDBERGSGASTARNA

Besättningens uppgift
Är att åstadkomma ett "kamratligt samband" mellan i seglande fartyg utbildade sjömän och att därvid uppliva och bevara minnen och traditioner från skepp och sjöexpeditioner.

Tidskriften "Skeppsorder"
Utkommer 4 gånger per år och är Besättningens medlemsblad och organ för kontakt mellan medlemmar i olika delar av landet och utomlands.

Backlagen
Besättningen är uppdelad i tre Backlag
Ostkustens Backlag i Stockholm
Sydkustens Backlag i Malmö
Vestkustens Backlag i Göteborg

I Backlagen träffas Rydbergsgastarna några gånger om året för sammankomster med intressanta föredrag i något sjöfartsämne och andra aktiviteter under trivsamma former. Den 1:a maj har hela Besättningen gemensam mönstring i traditionsrika former och årsmöte i Stockholm.

Seglingar
Rydbergsgastarna har under senare år bemannat segelfartyg såsom Gladan, Falken och Gunilla för veckoseglingar, så att de gamla färdigheterna från utbildningen fått återupplivas. Klicka på bilderna nedan om du vill se dem i större format.

Tremastbarken Gunilla vid Hävringe under rydbergsgastarnas segling sommaren 2000.Rydbergsgastar i aktion under seglingen med Gunilla sommaren 2000.Avslutningsfest på skonerten Gladan vid Rydbergsgastarnas segling med Gladan och Falken sommaren 1997.