Denna sida uppdaterad 10 maj 2010.
Åter till startsidan
Om besättningen Rydbergsgastarna
Kontakter
Medlemskap
Teatergatan 3
111 48 Stockholm

MEDLEMSKAP I
BESÄTTNINGEN

RYDBERGSGASTARNA


För medlemskap i dag gäller att man har praktiserat i svenska
eller utländska seglande skolfartyg med styrd utbildning.

Vill Du bli medlem i Besättningen

och uppfyller kraven för medlemskap, så skriv ut och fyll i samt skicka in Din ansökan.
Mönstringsavgiften (2010) är 200 kr/år och för juniorer upp till 25 år 100 kr/år