Denna sida uppdaterad 16 okt 2016.
Åter till startsidan
Om besättningen Rydbergsgastarna
Kontakter
Medlemskap
Teatergatan 3
111 48 Stockholm

Kontakta
BESÄTTNINGEN
RYDBERGSGASTARNAPostadress: Teatergatan 3, 111 48 Stockholm
E-post: info@rydbergsgastarna.se

Befälet:
Kapten (ordf.)

Sten Gattberg 08-20 33 28

1:e styrman (v.ordf.) Bo Johansson 070- 558 33 61
2:e styrman (redaktör) Lars Bergman 08-717 23 65
3 :e styrman (kassör) Lars-Göran Nyström 08- 37 76 20
Båtsman (sekr.) Lennart Stenberg 08- 704 32 54
Backlagsförmän:  
Ostkustens Backlag, Stockholm Pelle Brandt 08-753 09 18
Sydkustens Backlag, Malmö Guy Rosvall 042-738 93
Vestkustens Backlag, Göteborg Ola Manhed, 031-93 28 62