Hemsidan uppdaterad 4 mars 2013 med ändrad kontaktsida. Utgåva 9.
Åter till startsidan
Om besättningen Rydbergsgastarna
Kontakter
Medlemskap
Skeppsholmsdagen
Teatergatan 3
111 48 Stockholm

BESÄTTNINGEN
RYDBERGSGASTARNA
En kamratförening för Dig

som bildades år 1929 som en sammanslutning
av personer som praktiserat i fartyg tillhörande Rydbergska Stiftelsens Praktiska Sjömansskola.
För medlemskap i dag gäller att man har praktiserat i svenska eller utländska seglande skol
fartyg med styrd utbildning.

 
Foto Patrik Eriksson
Fyrmastbarken Abraham Rydberg. Målning av Gustav Samuelsson G-sam