Hem
Kontakt
 Uppdaterad 12 april 2018 med
ändrad startsida. Utgåva 392.
Utlagd första gången 2004-09-03
.
Stockholms Sjögård - Maritim kultur
Föreningen för museer, föreningar, organisationer och företag som bedriver
maritim kulturell verksamhet inom Sjögårdens område i hjärtat av Stockholm
Nu har vi överklagat vår rätt att vi enligt gällande lagstiftning, rättspraxis och Århuskonventionen uppfyller alla krav för rätt att klaga. >>läs mer (17-07-25)

Läs vårt pressmeddelande om Nobelcenter på Blasieholmen >>här
(17-05-22)
Nu har vi överklagat länsstyrelsens beslut om Nobel Center till Mark- och miljödomstolen >>läs mer (17-03-09)
Nu har vi skickat in vår remiss på Stockholms stads nya översiktsplan >>läs mer (17-01-09)
Nu har vi lagt ut vårt svar på samrådet på RUFS 2050 på vår hemsida >>läs mer
(16-09-30)

Ta del av Sjögårdens överklagande av bygget av Nobel Center på Blasie-holmen >>Här (16-05-23)

Ta del av Helene Schmitz film om Blasieholmen här
(16-04-10)
Ta del av Olle Neckmans inlägg på Facebook om Blasieholmen >>här
(16-04-01
)
Ta del av brevet till våra politiker om Blasieholmsudden >>här (16-01-30)
Kolla in talen som hölls om Blasieholmsudden vid demon-strationen på nobeldagen den
10 dec 2015. >>läs här
och här (15-12-20)
Ta del av vårt yttrande över granskning av samråd Blasieholmsudden här (15-11-22)
Kända Svenskar uttalar sig i nätverkets film om det tänkta ingreppet på Blasieholmen
>>Se mer
(15-11-22)
Läs vår insändare om Nobel Center på Blasieholmen
>>läsmer (15-10-17)
Ta del av vårt samrådsyttrande över NobelCenter på Blasieholmen >>här (15-05-04)
Läs intervjun av Gustaf Taube om Beckholmen här (15-03-27)
Ta del av intressant information om Blasieholmen här (15-03-17)
Nu ligger ett bildspel från båtturen den 23 maj 2014 av Olle Neckman ute >>Se mer (14-06-01)
>> Klicka här och du får upp länkar till olika hemsidor om Slussen bl a den nya Slussenfilmen (14-03-27)
Läs artikeln om "Vattenvägen till jobbet" >>här (14-02-09)

Kolla TV4-inslaget med Olle Neckman om Blasieholmens framtid >>här (14-02-03)


Ta del av vårt nya nummer av HKV-NYTT - nr 1805 -
Kom till Musikaliska på lördag om Nobelcenter
>>läs mer
Här hittar du en länk till olika sevärdheter inom Sjögården presenterade
i olika digitala medier


>>klicka här
 
Nu kan du åka på SL-kort kollektivt med M/S Gurli m fl. Läs mer på Sjövägen  
Ta del av våra foldrar i PDF-format